top of page
mariannewijstpremierdeweg.jpg

Liberale Hoop

Samen bouwen aan een hoopvolle toekomst, waar respect, kansen, innovatie, welzijn en natuur de sleutels zijn tot een bloeiende en diverse samenleving.

Als liberale politica smijt ik mij met volle overtuiging richting de Vlaamse verkiezingen, gedreven door een visie van hoop die gebaseerd is op liberale kernprincipes die de basis vormen van mijn politieke overtuiging.

 

Mijn liberale passie ontspringt uit het geloof in de kracht van individuele vrijheid. Ik ben ervan overtuigd dat een samenleving waarin mensen de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken en hun potentieel te ontplooien, een welvarende en veerkrachtige samenleving is. Ik pleit voor beleid dat barrières wegneemt en kansen creëert, zodat elke Vlaming de vrijheid heeft om zijn of haar eigen pad te kiezen.


Centraal staat daarbij economische groei als katalysator voor vooruitgang. Ik sta voor een beleid dat ondernemerschap stimuleert, innovatie aanmoedigt en de basis legt voor een dynamische economie. Mijn visie omvat het creëren van een gunstig klimaat voor bedrijven, waarin zij kunnen gedijen en bijdragen aan het genereren van werkgelegenheid en welvaart.

 

Daarnaast omarm ik de liberale hoop van welvaart voor iedereen. Mijn politieke visie is geworteld in de overtuiging dat gelijke kansen voor iedereen van essentieel belang zijn. Ik zet me in voor beleid dat de weg vrijmaakt voor een samenleving waarin elke Vlaming, ongeacht afkomst, gender of achtergrond, gelijke toegang heeft tot alle kansen die onze maatschappij te bieden heeft.

 

Onderwijs is voor mij hierbij een cruciale bouwsteen. Ik pleit voor een uitdagend en ambitieus onderwijssysteem dat alle Vlamingen de mogelijkheid geeft om zich te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Investeringen in het onderwijs moeten niet alleen de individuele groei bevorderen, maar ook bijdragen aan een hoogopgeleide en innovatieve samenleving en gemeenschapszin.


Verder streef ik naar een evenwicht tussen economische groei en natuurbewustzijn. Mijn liberale hoop gaat hand in hand met een visie op een economie en landbouw, waarin ecologische verantwoordelijkheid en economische voorspoed verstandig samengaan. Ik ben ervan overtuigd dat we duurzame oplossingen moeten en kunnen vinden die zowel onze economie, onze landbouw als onze natuur ten goede komen.

Ik sta voor lokale autonomie en vrijheid van handelen. Onze Vlaamse gemeenten verstikken onder regeldrift vanuit hogere overheden, die de vrijheid van onze lokale vertegenwoordigers en onze inwoners bedreigt. Het is essentieel dat gemeenten de volledige verantwoordelijkheid krijgen over hun grondgebied en dat lokale verkozenen kunnen handelen in het belang van hun bevolking. Ik pleit voor een herstel van de macht bij de gemeenschap die hen heeft gekozen, weg van de betutteling en bureaucratische druk van hogere instanties en administraties. Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden mogen geen marionetten zijn, maar ware vertegenwoordigers van de lokale belangen en waarden.


Als liberale politica ga ik de verkiezingen in met de ambitie om niet alleen een politieke verschuiving teweeg te brengen, maar ook een bron van inspiratie te zijn voor een Vlaanderen waar liberale waarden leiden tot een hoopvolle en bloeiende toekomst. Samen streven we naar een Vlaanderen waar vrijheid, gemeenschapszin en welvaart hand in hand gaan en waar de liberale hoop de drijvende kracht is.
 

Liberale Hoop

DenkMee.png
bottom of page