top of page

Ondernemerschap en innovatie

Drijvende krachten van onze toekomst

Ik geloof sterk in het potentieel van ondernemerschap en innovatie als sleutels tot economische groei en sociale vooruitgang in België. Het doel is om een dynamisch klimaat te creëren waarin ondernemers en vernieuwers kunnen floreren en zo bijdragen aan een welvarender en toekomstgericht België.

Een Ondersteunende Omgeving voor Ondernemers

Het stimuleren van ondernemerschap begint met het creëren van een ondersteunende omgeving. Dit betekent het verminderen van bureaucratische hindernissen, het bieden van fiscale incentives en het toegankelijk maken van financiering voor start-ups en MKB's. Ons beleid is gericht op het faciliteren van de start en groei van bedrijven, waardoor ondernemers zich kunnen concentreren op innovatie en expansie.

Innovatie als Motor van Economische Vernieuwing

Innovatie staat centraal in onze visie op economische ontwikkeling. Wij ondersteunen onderzoek en ontwikkeling in zowel de private als de publieke sector. Door te investeren in technologische vooruitgang en het stimuleren van samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstellingen en de industrie, helpen we baanbrekende ideeën om te zetten in marktklare producten en diensten.

Digitale Transformatie en Technologische Vooruitgang

Ik erken het belang van de digitale economie en streef ernaar om België in de voorhoede van digitale innovatie te plaatsen. Dit omvat het bevorderen van digitale vaardigheden in het onderwijs, het ondersteunen van digitale transformatie in alle sectoren en het investeren in toekomstgerichte technologieën zoals kunstmatige intelligentie en groene technologie.

Een Cultuur van Ondernemerschap en Creativiteit

Essentieel voor het stimuleren van ondernemerschap en innovatie is het cultiveren van een cultuur die risico's durft te nemen en creativiteit waardeert. We moedigen een mentaliteit aan waarin falen wordt gezien als een stap in het leerproces en succes wordt gevierd als een collectieve prestatie.

Ik geloof dat door het creëren van de juiste voorwaarden, we Belgische ondernemers en vernieuwers kunnen helpen hun ideeën te realiseren, wat leidt tot economische groei, jobcreatie en een welvarende toekomst voor ons land.

bottom of page