top of page

MINDER!

Mag het een beetje minder zijn...?

Met nieuwe hoop voor Vlaanderen sta ik hier vandaag met een visie voor onze toekomst. Als liberaal politica breng ik een hoopvolle boodschap. Het draait allemaal om één woord: 'Minder'. Minder barrières, minder obstakels die onze groei in de weg staan. Ik geloof oprecht dat het verminderen van deze beperkingen dé sleutel is tot het vergroten van kansen voor ons allemaal.

 

Als liberaal wil ik uiteraard streven naar minder overheidsbemoeienis. Minder ingewikkelde regels, minder bureaucratische rompslomp. Er moet een omgeving zijn waarin gezinnen meer financiële ruimte krijgen en bedrijven gedijen met meer vrijheid en minder overbodige regelgeving.

 

Mijn campagne pleit dus ook voor minder betutteling en controle. Meer eigen verantwoordelijkheid, minder beperkingen op onze keuzevrijheid. Een balans tussen veiligheid en privacy is cruciaal voor een gezonde samenleving, waarin onze kinderen veilig kunnen opgroeien en onze families geborgenheid voelen. Het zal gezinnen ook helpen om meer te sparen voor hun eigen toekomst en die van hun kinderen.

Mijn visie als liberaal is ieder mens, ongeacht hun situatie, te helpen floreren in een samenleving met minder obstakels en meer kansen. Laten we samen 'minder' omzetten in een krachtige motor voor positieve verandering, zodat iedereen, ook alleenstaanden en gepensioneerden kunnen genieten van een leven vol mogelijkheden. Gepensioneerden verdienen trouwens een zorgeloze oude dag. Zij hebben het beste van zichzelf gegeven om onze welvaart te scheppen. Daarom pleit ik voor minder financiële beperkingen, zodat zij van hun pensioenjaren kunnen genieten zonder onnodige druk.

Bureaucratie vormt een hindernis voor velen, niet in het minst voor ondernemingen, hardwerkende gezinnen en alleenstaanden.

Het verminderen van beperkingen betekent het vergroten van kansen. Laten we een omgeving creëren die innovatie omarmt en groei aanmoedigt, waarin elke mens zijn dromen kan najagen.

 

Belastingen en subsidies hebben een grote invloed op onze economie en ons dagelijks leven. Minder belastingdruk, een eenvoudiger belastingstelsel en het verminderen van nutteloze subsidies zijn inmiddels een noodzaak.

 

Als liberaal politica wil ik een omgeving creëren waar zelfstandigen en ondernemingen kunnen floreren. Zij zijn immers degenen die voor onze welvaart moeten zorgen. Ik streef naar minder lasten en administratieve rompslomp, zodat ondernemers de vrijheid hebben om te bloeien en werkgelegenheid te creëren. Mijn visie is om ondernemerschap te bevorderen, kansen te scheppen en een gunstig klimaat te bieden voor zelfstandigen en bedrijven, wat zal bijdragen aan een welvarend Vlaanderen.

 

Daarnaast geloof ik in minder centralisatie en meer lokale autonomie. Mensen moeten de vrijheid hebben om zelf hun toekomst vorm te geven zodat iedereen, elke alleenstaande, elk gezin, elke gepensioneerde, elke ondernemer, kan bloeien in een omgeving die zij helpen vormgeven.

 

Niemands groei mag beperkt worden door onnodige drempels. Mijn visie is dus eenvoudig: minder obstakels betekenen meer kansen. Samen kunnen we een dynamische, rechtvaardige samenleving opbouwen waarin iedereen kan bloeien. Laten we samen werken aan een toekomst vol mogelijkheden, zowel in het bruisende Antwerpen, het betoverende Mechelen als in onze prachtige, onovertroffen Kempen.

MINDER!

DenkMee.png
bottom of page