top of page
verkeersveilig3.png

Een veilige reis door Grobbendonk & Bouwel.

Samen bouwen aan aangename wegen

Als burgemeester heb ik me ingezet voor een aantal belangrijke initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid waar wij als lokale partij trots op zijn. Enkele van onze realisaties:

 

  1. Fietspad Zuiderbaan: We hebben een veilige fietsverbinding gerealiseerd tussen Grobbendonk en Vorselaar, waardoor fietsers met vertrouwen en veiligheid kunnen reizen.

  2. Volwaardige fietspaden en riolering langs de N13: Deze verbeteringen zijn niet alleen gericht op veiligheid maar dragen ook bij aan het algemene comfort van fietsers en de infrastructuur van ons gebied.

  3. Nieuwe fietspaden en riolering langs de Stationlei: Deze vernieuwing is van essentieel belang, omdat het een cruciale verbinding vormt met het station, waardoor meer mensen gestimuleerd worden om de fiets te nemen.

  4. Fietsstraten Watermolenweg, Troon en Bovenpad: Door speciale fietsstraten te creëren, hebben we routes gecreëerd die fietsers prioriteit geven en zo de veiligheid verhogen.

  5. Trajectcontrole op doorgangswegen zoals Leopoldstraat en Heirbaan: We hebben systemen geïmplementeerd om de snelheid te reguleren op belangrijke doorgangswegen, waardoor de veiligheid van alle weggebruikers wordt verbeterd.

  6. Maximale focus op schoolomgevingen: Speciale aandacht is besteed aan schoolomgevingen om de veiligheid van kinderen te waarborgen, door maatregelen te nemen die hun bescherming en welzijn bevorderen.

 

Deze initiatieven vormen slechts een deel van ons voortdurende streven naar een veilige en leefbare gemeenschap. We blijven ons inzetten voor verdere verbeteringen en innovaties om de verkeersveiligheid te waarborgen en te verbeteren voor alle inwoners en bezoekers van Grobbendonk en Bouwel.

Voor de komende verkiezingen, zijn wij als lokale, onafhankelijke partij ‘Gemeente in Beweging’ GIB vastbesloten om onze gemeenschap veiliger en leefbaarder te maken. Onze inspanningen op het gebied van verkeersveiligheid hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar er is nog meer werk te doen.

De realisatie van veilige fietspaden zoals die tussen Grobbendonk en Vorselaar, de volwaardige fietspaden langs de N13 en de vernieuwing van fietspaden langs belangrijke verbindingen zoals de Stationlei, zijn slechts het begin van ons streven naar een veiliger verkeersnetwerk.

De invoering van fietsstraten op de Watermolenweg, Troon en Bovenpad toont ons engagement om fietsers een veilige en prioritaire route te bieden.

Maar onze reis naar een veiligere gemeente stopt hier niet. Onze visie omvat verdere maatregelen om schoolomgevingen nog meer te accentueren en te beschermen, waardoor onze kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien.

De komende verkiezingen zijn een kans om onze inspanningen, met uw steun, voort te zetten en ons gemeenschappelijk doel te bereiken: een veiligere en beter verbonden gemeente voor ons allemaal.

terug.png
bottom of page